De start van Badmintonclub ZeistBC Zeist 61 jaar.png

Op 13 september 1956 vond de oprichtingsvergadering plaats van een nieuwe sportclub: Badmintonclub Zeist. In de jaren daarvoor werd er in de linkervleugel van Het Slot, in diverse gymzalen en in het Shot-halletje het spelletje badminton gespeeld. De animo was destijds zo groot dat besloten werd tot de oprichting van een echte club.

1Gymnastiekzaal in t Slot
Toen

De speellocaties werden gehandhaafd tot het moment dat er sporthallen gebouwd werden in het Zeister dorp. Eerst Dijnselburg, later De Clomp (nu De Koppeling).

De sport badminton groeide in Zeist als kool. Badmintonclub Zeist zat binnen een mum van tijd zo vol dat al snel een tweede en later een derde club in Zeist werd opgericht. Het aantal leden bij elkaar groeide uit richting de duizend.

Vandaag de dag is het voor veel clubs knokken om leden te behouden en er nieuwe bij te krijgen. Dat lukt Badmintonclub Zeist heel goed. Op de negen banen in sporthal Dijnselburg, de speellocatie waar de club al bijna vijfentwintig jaar op de woensdagavond speelt, is de bezetting wekelijks prima omdat de meeste leden, gewapend met racket en shuttle, zich veelvuldig melden.

Kiek1
Nu