De oudste shuttlevereniging van Zeist heeft het dertiende lustrum groots met leden en ereleden gevierd. In sportcafé Dijnselburg aan hetBadmeester Schenkpad werd feestelijk met maaltijd, clubquiz en lustrumtaart de 65e verjaardag van hun Badmintonclub Zeist gevierd.

Ceremoniemeester Niek Boot, inmiddels aan clubseizoen 46 begonnen en tevens lid van de lustrumcommissie, opende het festijn met een historisch overzicht in woord en beeld. Daarbij werden de twee aanwezige oud-voorzitters en tevens ereleden Rien Jansen en Hennie Lamers speciaal in het zonnetje gezet. Op hun verzoek waren ook leden van jaren her Annemarie Roep (van Amersfoort) en Joke Veldhoven aanwezig. Na de historie hief bestuurslid Rob Muijs met alle aanwezigen het glas op de jarige sportvereniging. Een uitgebreide warme maaltijd werd verzorgd door Trudy en Frans Platenkamp, al lange tijd de uitbaters van het sportcafé. Krista van Schaik en Letty Scheld organiseerden vervolgens vanuit de lustrumcommissie een heuse clubquiz. Iedereen genoot daarna van de grote lustrumtaart die met vuurwerk en al werd binnengedragen door de trouwe clubleden Lidie Kerkhof en Rien Smies, de ene 40 en de andere 39 lid van de Zeister badmintonvereniging. Bij de afsluiting kregen de clubleden een gratis clubshirt mee naar huis.

Lustrum 2021

De historie van deze sportvereniging zegt ook veel over de Zeister sportgeschiedenis. Het begon met een groepje Zeistenaren die wekelijks het spelletje badminton op eigen initiatief speelden in de gymzaal die was gevestigd in de zijvleugel van het Zeister Slot. Het enthousiasme van deze sporters was zo groot dat werd besloten tot het oprichten van een heuse badmintonclub. Die kwam er in het najaar van 1956. Tot aan de bouw van de sporthallen Dijnselburg en De Clomp werd er gespeeld in gymzalen, op het KNVB-sportcentrum en in de badmintonhal op het terrein van tennisclub Shot.

Het spelletje badminton sloeg enorm aan in het dorp. Omdat Badmintonclub Zeist vanwege de belangstelling binnen twee jaar een ledenstop invoerde, werd in de gemeente Zeist een tweede shuttleclub, BC ’t Slot, opgericht. Later volgde ook nog BC Vollenhove en weer later een badmintontak bij DOSC.

De jarige Badmintonclub Zeist heeft al lange tijd sporthal Dijnselburg als speellocatie. De recreanten slaan hun shuttle daar op de woensdagavond. Ook de trainingen vinden dan plaats, net als de thuisduels van de NBB-competitie. Meer info is te vinden op bczeist.nl.

Lustrum 2021
BC Zeist viert 65-jarig bestaan